3R-management 

De producten en diensten die BamBoo aanbiedt, zijn gericht op de constante verbetering van een organisatie waarbij het gebruik van de Plan, Do, Check, Act cyclus van Demming een continu proces is. BamBoo ​professionals kunnen tijdens de cyclus op verschillende manieren worden ingezet. Zij vervullen een rol op het gebied van advies, het (projectmatig) implementeren van keuzes van de organisatie, inzet en ondersteuning bij toepassing van tooling.

Bamboo 3R Management 2


Schaalvoordeel

BamBoo heeft verschillende mogelijkheden om haar diensten aan te bieden. Deze zijn afhankelijk van de keuzes die de klant maakt. Hierbij hanteren we het ​onderstaande model, waarbij de de klant de mate van ontzorging zelf bepaalt. Zo ​wordt schaalvoordeel gerealiseerd.

Bamboo schaalvoordeel


Partner in business

In haar cultuur en uitstraling gaat BamBoo bewust op zoek naar toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen ​op het gebied van reputatiemanagement, relatiemanagement en ruilmanagement. Dit komt vooral tot uiting in de wijze waarop BamBoo met haar klanten samenwerkt. BamBoo stelt haar klanten centraal​ en streeft ​een lange termijn relatie na om een echte partners in business te zijn.

Bamboo partner in business


Relatiemanagement

Samenwerken met Bamboo kenmerkt zich tot een “down to earth” benadering. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op het ontzorgen maar ook op het naar een hoger niveau brengen van de kennis en kunde van onze klanten. Essentieel is het lerende effect binnen organisaties, waarbij ontzorgen niet alleen wil zeggen het oplossen van problemen. Er wordt zo een basis neergelegd ​die organisaties de mogelijkheid biedt ​om lange termijn uitdagingen zelf aan te gaan.

Ruilmanagement

Op het gebied van ruilmanagement biedt BamBoo naast heldere proposities, die volledig aansluiten op de behoefte van de klant, vooral ook 'thought leadership' bij het uitvoeren van haar diensten. Capabele consultants zorgen op het gebied van regie, advies en controle voor het verder professionaliseren van uw organisatie waarbij prestaties meetbaar verbeteren.

Reputatiemanagement

Op het gebied van reputatiemanagement onderscheidt BamBoo zich door ​vertrouwen en ​focus. Zonder vertrouwen geen resultaat en geen samenwerking, zonder ​focus geen duidelijk doel.