Over BamBoo

BamBoo heeft een “down to earth” benadering. Onze doelstelling is onze klanten te ontzorgen. Onze professionals hebben uitgebreide kennis van en ervaring ​met de diensten die geleverd worden binnen de sectoren waarin wij werkzaam zijn. 

Wij richten ons op advies, regie en controle waarbij we planmatig de juiste aandacht geven aan communicatie richting uw medewerkers. De rol die BamBoo hierbij speelt is uiteraard afhankelijk van uw wensen.

Kwaliteit: het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.

Voorspelbaarheid: 
de mate waarin men op basis van vastgestelde gegevens uitspraken doet over toekomstige ontwikkelingen.

Betrouwbaarheid: 
de mate waarin men erop kan vertrouwen dat een belofte of toezegging na wordt gekomen.

BamBoo organisatie