Missie

Het is onze missie onze klanten te ontzorgen met advies, regie en control bij het aantoonbaar professionaliseren van haar interne bedrijfsvoering, waarbij wordt voldaan aan relevante wet- en/of regelgeving. BamBoo levert hierbij scherpe visies, heldere proposities, haalbare plannen en passende tools die er voor zorgen dat management en directie “in control” zijn.

Realiseren van de missie

In haar aanpak en werkwijze richt BamBoo zich op ​vier strategische doelen: 

  • Customer Intimicy
  • A-brand imago​ 
  • Goede werkgever
  • High performance organisatie.
Dit wordt ​bereikt door bewust focus te leggen op de keuzes die moeten worden gemaakt bij het realiseren van deze doelen. Voor u betekent dit:

  • dat de producten en diensten die BamBoo levert direct aansluiten bij uw behoeften;
  • dat de door BamBoo aangeboden proposities state of the art en up to date zijn;
  • dat de professionals van BamBoo beschikken over de juiste competenties en uitblinken in diepgaande marktkennis, alsook actuele kennis van wet- en/of regelgeving hebben.