Compliance

Compliance betekent letterlijk naleving; “kijken of er wel gekeken wordt”. Een definitie van het begrip compliance kan zijn: “het bevorderen van en het doen toezien op de naleving van wetten, externe en interne regels en normen die relevant zijn voor de integriteit en de daarmee samenhangende reputatie van de organisatie en allen die betrokken zijn bij die organisatie.

Compliance & Integriteit

Integriteit en compliance zijn begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

BamBoo compliance

Integriteit binnen een organisatie is meer dan onwettig gedrag voorkomen en het invoeren van regels. Het gaat om vertrouwen en daarvoor is betrouwbaarheid noodzakelijk. Integriteit is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van een onderneming.

Compliance program

Hoewel er geen directe wettelijke verplichting voor een compliance program is, vragen toezichthouders, accountants en samenwerkingspartners al snel naar het compliance program. Aan de hand van dit program kan de opzet en de effectiviteit van de compliance functie worden getoetst.
Het compliance program is de vastlegging van het geheel aan activiteiten om de compliance doelstellingen van de organisatie te realiseren.

De ontwikkeling van het compliance program vergt een doordacht plan, waarin aandacht wordt besteed aan:

BamBoo compliance tabel

Compliance services

Of het nu gaat om beursgenoteerde bedrijven, zorg-, bouw-, vastgoedsector, of financiële sector, allen worden geconfronteerd met een toename van het compliance risico; dit is het risico dat reputatie en integriteit worden aangetast als gevolg van het overtreden van wetten, regels en ethische standaards. De toename van dit risico wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de veranderingen in het toezicht, de complexiteit van de wet- en/of regelgeving, alsook het mondiger worden van klanten.

Door deze risico toename in het afgelopen decennium is het risico, dat de reputatie en het vertrouwen in een organisatie wordt aangetast, gestegen. Aangezien het bestaansrecht van organisatie voornamelijk is gebaseerd op vertrouwen, dient te allen tijde te worden voorkomen dat dit vertrouwen wordt beschaamd. Door het inrichten van een solide governance structuur en robuust risk management (entity level control) helpen wij op pragmatische wijze bestuurders en hun organisaties aantoonbaar (met tooling) “in control” te komen.

Met onze compliance services helpen wij u bij het bepalen van de impact van wet- en/of regelgeving op uw organisatie. Dit kan door middel van een Compliance Quick Scan. Aansluitend kunnen wij helpen bij het daadkrachtig realiseren van de benodigde veranderingen. Het gaat hierbij niet alleen om het voldoen aan verplichtingen en het integer handelen, maar vooral om het gebruik maken van de vele kansen die de (nieuwe) wet- en regelgeving biedt. Kansen die kunnen leiden tot strategisch voordeel.

Het huidige landschap van wet- en/of regelgeving verandert in deze tijd zo snel dat een flexibele en structurele aanpak noodzakelijk is. Voor meer informatie over onze compliance services, Compliance Quick Scan of integriteitstoets nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met BamBoo op te nemen.
BamBoo GRCI tandwiel