Compliance Quick Scan

BamBoo heeft een compliance quick scan en integriteitstoets ontwikkeld om organisaties in korte tijd te toetsen aan relevante wet- en/of regelgeving en het gedrag van medewerkers. Het is mogelijk om alleen een compliance quick scan en/of integriteitstoets uit te laten voeren, zodat u weet in hoeverre de organisatie compliant is.

Deze quick scan kan een basis zijn om vervolg stappen te bepalen en bijvoorbeeld een “compliance program” door BamBoo te laten opstellen en implementeren. Elke stap leidt tot een concreet resultaat waarbij het leveren van kwaliteit centraal staat.

BamBoo Compliance quick scan

Doelstelling

Een snelle en korte compliance toets op de organisatie om inzicht te krijgen in welke mate de organisatie voldoet aan de vereisten die zijn gesteld door haar klanten en toezichthouders.

Opzet en werkzaamheden

Voor de compliance quick scan worden de volgende werkzaamheden verricht:
 1. Voorbereiden:
  • Verzamelen van diverse documenten
  • Inzicht verkrijgen in de organisatie en dienstverlening
  • Lijst genereren met te interviewen personen
  • Opstellen van interviews
 2. Interviewen en uitwerken
 3. In kaart brengen relevante wet- en/of regelgeving
 4. Uitvoeren van een gap-analyse
 5. Genereren van een rapportage (antwoord op vraag, bevindingen en vrijblijvend advies)
 6. Bespreken rapportage met de klant
Ook is het mogelijk met het uitvoeren van de compliance quick scan rekening te houden met Governance, Risk en Compliance vraagstukken zoals het passend inrichten van de compliance structuur.

Informatie

Voor meer informatie over onze compliance services, compliance quick scan of integriteitstoets nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met BamBoo op te nemen.