Pensioenen

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke zaken die gelden voor de bestuurder. Gevolg hiervan is dat afspraken met werknemers moeten worden nagekomen. Nu final pay pensioenregelingen minder worden toegepast en andere pensioenregelingen daarvoor in de plaats zijn gekomen, die het karakter hebben van middelloonregeling, is het essentieel dat de juiste pensioenregistratie ieder jaar wordt gevoerd. Doen wij hier niets aan, dan beïnvloedt dit de pensioenuitkering van de werknemer met alle gevolgen van dien.
Daarbij komt dat de registratie van personele gegevens bij organisaties, verzekeraars en pensioenfondsen te wensen overlaat. Bij onze onderzoeken stellen wij telkens vast dat dit helaas de waarheid is, die vaak niet bekend is bij bestuurders en verantwoordelijken, laat staan bij de individuele werknemer.

BamBoo en partner Arguseyes constateren bij controle, nadat de accountant, de controleur van een pensioenfonds en salarisadministrateur hun akkoord hebben gegeven op de pensioenadministratie, dat er nog 4-7% aan verschillen resten met grote nadelige gevolgen voor het pensioen van de werknemer.

Wij hebben de oplossing om op werknemersniveau verschillen zichtbaar te maken tussen uw administratie en die van uw pensioenfonds.
BamBoo Pensioenen tandwiel