Quality Management

Organisaties willen steeds meer marktgericht of klantgericht werken. Om een goede koers uit te zetten moeten kansen en bedreigingen in relatie met interne zwakke en sterke punten worden afgewogen. De koersbepaling wordt uitgewerkt in beleid, doelen en beheerste werkprocessen. Daarbij speelt quality management een belangrijke rol.

Quality management beoogt de kwaliteit van uw organisatie en dienstverlening continu te verbeteren. Niet alleen van uw producten, diensten, bedrijfsprocessen en systemen, maar ook van de medewerkers, leidinggevenden en kennismanagement. En dat niet eenmalig, maar structureel. En dat niet voor elk aspect afzonderlijk, maar integraal. Anders werkt het niet en ziet u:

BamBoo Quality Management tandwiel nog steeds meer zaken buiten het proces om gaan, er zijn te veel uitzonderingen;
   
BamBoo Quality Management tandwiel klanten die dreigen weg te lopen, omdat elders meer kwaliteit wordt geboden;
   
BamBoo Quality Management tandwiel afdelingen en teams die elkaar soms eerder lijken tegen te werken dan samen te werken.
   
Herkent u een of meer van bovenstaande zaken? Dan zijn onze professionals u graag van dienst, zodat uw organisatie het juiste kwaliteitsdenken daadwerkelijk in het DNA krijgt en de klanttevredenheid en uw resultaten kunnen gaan groeien.

Het is een discipline die er allereerst voor moet zorgen dat er een sterk kwaliteitsbewustzijn komt. En dat kan alleen als de gehele organisatie ervan doordrenkt wordt. Alle leidinggevenden en medewerkers zullen het continu verbeteren van kwaliteit als een prioriteit moeten gaan beschouwen van hun werk.

Er bestaan meerdere kwaliteitsmanagementsystemen. Veel van deze systemen hebben gemeen dat ze uitgaan van de bekende methodiek voor continue verbetering: het plan do check act (PDCA)-proces.

BamBoo quality management
Figuur: Een raamwerk voor continue kwaliteitsverbetering, Plan Do Check Act. De dragers onder de vier pijlers bestaan uit: een kwaliteitsmanagementsysteem en een sterk kwaliteitsbewustzijn.

Vanwege het integrale karakter zorgt kwaliteitsmanagement bovendien voor essentiële verbindingen tussen de verschillende onderdelen van de organisatie die gezamenlijk resultaat willen bereiken. Omdat de klantprocessen centraal staan en niet de verschillende afdelingen. En juist dat integrale karakter maakt uw organisatie echt krachtig, intelligent en zorgt voor concurrentievoordeel.

ISAE3402

Vanuit de wet (Art. 4.16 Wft) zijn financiële instellingen verplicht om in het geval van outsourcing te kunnen aantonen dat processen beheerst worden. Dat betekent dat een financiële instelling zoals een verzekeraar of bank altijd van haar leveranciers een Service Organisation Control (SOC) rapport zal eisen. Internationaal is ISAE3402 de standaard voor SOC-rapporten. De financiële instelling toont door middel van het ISAE3402 rapport aan dat alle uitbestede processen beheerst zijn.

Daarnaast worden ISAE3402 rapporten in toenemende mate gevraagd door accountantskantoren, omdat accountants bij outsourcing voor de jaarrekeningcontrole een ISAE3402 rapportage eisen.

Doordat steeds meer applicaties aangeboden worden als Cloud Services of via SaaS providers neemt de vraag naar ISAE3402 en de beheersing van processen toe. Hierbij hebben vooral aspecten als data protection, fraud prevention, bescherming van persoonsgegevens de aandacht. Organisaties hebben vaak beperkt inzicht in de security maatregelen van een service organisatie. Deze organisaties en hun accountants willen meer zekerheid bij deze uitbesteding.

Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)

De ISO organisatie in Geneve heeft normen ontwikkeld op verschillende gebieden en toepassingen. Zo zijn er ook veel ISO normen voor Quality Management; bijvoorbeeld de twee onderstaande kwaliteitsnormen.

ISO 9001 - Algemeen kwaliteitmanagementsysteem

ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u uw klanttevredenheid verhoogt. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

ISO 27001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor informatiebeveiliging

ISO 27001 is een norm welke geheel gericht is op de beveiliging van al uw bedrijfsgegevens en de aan u ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens van uw klanten. Het lekken van gegevens kan leiden tot ernstige financiële schade en aantasting van het bedrijfsimago.

ISO 27001 beschrijft de eisen en richtlijnen voor het opzetten, implementeren, gebruik, monitoring, evalueren, onderhouden en verbeteren van een gedocumenteerd veiligheidssysteem, afgestemd op het zakelijke risico van de gehele onderneming of delen van de onderneming. Deze norm kan toegepast worden binnen elk type organisatie, grootbedrijf of MKB bedrijven, zoals commerciële bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, etc. De norm is een uitstekend borgingsinstrument om de beveiliging te beheren en voortdurend te verbeteren.

Quality services

BamBoo ondersteunt bedrijven bij het opzetten van een goed werkende Quality Management systeem. Dit kan betekenen het opzetten en onderhouden van dit systeem waarbij het management ondersteund wordt om planmatig aan verbetering te werken. Daarnaast kan BamBoo bedrijven ondersteunen met haar wens om ISO gecertificeerd (ISO27001 en ISO9001) te worden. BamBoo maakt onder andere gebruik van informatiebeveiliging (ISO27001), kwaliteitsbeheersing (ISO9001), risicobeheersing (ISO31000) of duurzaamheid (ISO26000). Tenslotte ondersteunt BamBoo bedrijven bij haar wens om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van diensten of producten voldoet aan vooraf gedefinieerde vereisten (ISAE verklaring).

Vanuit haar ervaring kan BamBoo u ondersteunen bij de invulling van uw duurzaamheidswens in de bedrijfsprocessen. Dit kan eenvoudig geïmplementeerd worden door het maken van bewuste keuzes en het deelnemen aan de juiste projecten voor het volledig integreren van uw duurzaamheidswens.
BamBoo Quality Management tandwiel