Tooling

De aandacht voor risicobeheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving is de afgelopen jaren flink toegenomen. Bekende voorbeelden van wet- en regelgevingen op het gebied van governance in Nederland zijn de code-Tabaksblat (2003), de Nederlandse Corporate Governance Code (2008) en de Amerikaanse Sarbanes-Oxley wet (2002). Naast de verplichting aan deze wetgeving, zien steeds meer organisaties ook het nut in van risicobeheersing en de daarbij passende tooling als basis voor verdere bedrijfsoptimalisaties.

BamBoo heeft ter ondersteuning van haar diensten de beschikking over tooling die tijdens de dienstverlening ingezet kan worden. Het is mogelijk dat deze tooling door de klant wordt aangeschaft, waardoor zij in staat is zelfstandig in haar behoeften te voorzien.