Wij hebben een sterke focus op het online succes van onze klanten. Erg leuk, maar als je een online partner zoekt gaat het er niet alleen om wat we doen, maar ook om hoe we het doen.

Wat kost een website

1. Kennismaking

We maken kennis, definiëren doelen en geven een indicatie voor budget & planning. Zitten we op een lijn, dan volgt er een definitieve offerte.

2. Ontdekken

Samen werken we het concept uit en onderzoeken we de mogelijkheden. Daarnaast geven we taken prioriteiten op basis van de MoSCoW methode. Door technische taken op te stellen en te prioriteren ontstaat er een overzichtelijke én haalbare to-do lijst (product backlog).

3. Ontwerpen

We gaan aan de slag met het ontwerp en presenteren dit bij ons op kantoor. Dit visuele voorstel vormt de basis van het functionele plan en de technische realisatie.

4. Ontwikkelen

We implementeren het CMS, zetten functionaliteiten op en maken eventueel koppelingen. Om deze technische taken te realiseren werken we met sprints. Eén sprint staat voor 1-2 weken toegewijd werk. Hierdoor werken we efficiënter en kunnen we meer doen in minder tijd.

5. Opleveren

Na het afronden van een sprint zetten we de website op een acceptatie omgeving voor een (deel)presentatie aan alle betrokkenen. Is alles naar wens, dan gaan we verder met de volgende sprint of zetten we de website live.

6. Groeien

De site is live, maar hier stopt het niet. Halen we de doelen en kloppen onze aannames? Door continu bij te sturen aan de hand van gebruikersdata groeit de website. Samen met onze klanten sluiten we een Service Level Agreement (SLA) af. Hierin staan duidelijke afspraken over het onderhoud en beheer.