Disclaimer

Bamboo internet B.V. (KvK nummer 68639813) verleent u hierbij toegang tot www.bamboo.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door bamboo en derden zijn aangeleverd. Bamboo internet B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bamboo internet B.V..

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen materialen onvolledig zijn, vatbaar zijn voor meerdere uitleg en/of onjuistheden bevatten. Bamboo internet B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de materialen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Hoewel Bamboo internet B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bamboo internet B.V. en haar licentiegevers. Het gebruik van het materiaal (teksten, beelden, broncode) op de website is toegestaan, mits van tevoren schriftelijk toestemming aan u is verleend door Bamboo internet B.V..

Overig
De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Bamboo internet B.V.

Bekijk ook
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden